Slimme combinaties tussen Zorg en Groen in Rotterdam

Item Tile Description

Slimme combinaties tussen Zorg & Groen
Rotterdam

  • Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
  • Datum: 2014-2015
  • Meer infowww.rotterdam.nl

Project info

De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet maakt de combinatie zorg en groen in gemeenten logisch en kansrijk. Op lokaal niveau komen verantwoordelijkheden voor welzijn, zorg en beheer van de openbare ruimte nu immers samen. Voor de Gemeente Rotterdam verkende ik samen met Arja Nobel waar kansen liggen om groen meer te benutten voor de gezondheid en het welzijn van Rotterdammers.

Onze bijdrage

Verkenning: stakeholdergesprekken en leerexcursies hebben kansen en knelpunten in beeld gebracht om structureler gebruik te maken van de mogelijkheden die groen biedt voor gezondheid en welzijn van mensen in Rotterdam.

Stakeholderbijeenkomst: 80 mensen (ondernemers, initiatiefnemers van groene & stadslandbouwinitiatieven, sociale ondernemers, aannemers, zorginstellingen, terreinbeherende organisaties, onderwijs & ambtenaren) gingen op zoek naar mogelijkheden die (werken /verblijven in het) groen biedt voor gezondheid en participatie. Dit leverde concrete initiatieven en nieuwe experimenten op.

Meer lezen

Interview “Zorg en groen: een kansrijke combinatie voor gemeenten”
Tuin en Landschap (Vakblad voor groenvoorziening), augustus 2015

De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet maakt de combinatie zorg en groen logisch en kansrijk, vindt Josine van den Bogaard van GGD Rotterdam-Rijnmond. Toch constateert ze dat gemeenten nauwelijks verbindingen leggen. ,,Daar maak ik me zorgen over.’’ Lees… 

Wat is de invloed van natuur op de menselijke hersenen? Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur werkt als een ‘vluchtheuvel’ voor de geest. IVN vroeg natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek hiernaar op een rijtje te zetten in de factsheet ‘Beetje natuur, grote invloed’. Lees…

Andere projecten

Training Storyfacilitator voor Natuur

Item Tile Description

Retraite: de kracht van stilte en natuur

Item Tile Description

Workshop Werk & Toekomst

Item Tile Description

Systemische Onderzoeksdag: landbouw, voedsel en landgebruik

Systemische Onderzoeksdag Landbouw, voedsel en landgebruik

Loopbaantraject: Talent in Beeld

Item Tile Description

Hoofdstuk in het boek “Gezichten Spreken”

Item Tile Description

Workshop ZZP Een Hele Onderneming

Item Tile Description

The Choice: leiderschapstraining voor promovendi van Wageningen UR

Item Tile Description

Stedennetwerk Stadslandbouw: leerlabs

Item Tile Description

Bouwgesprekken: participatiecafé

Item Tile Description

Communities of Practice: Sustainable Energy Solutions for Africa

Item Tile Description

Teamcoaching binnen Academic Consultancy Training

Item Tile Description

Systemische Onderzoeksmiddag: Verdraaid?!

Item Tile Description

Training Plattelandskracht: versterk jouw rol in gebiedsontwikkeling!

Item Tile Description

ARTIKEL: Generatief Leiderschap in Teams & Groepen

Item Tile Description

INTERVIEW: Zorg & Groen een kansrijke combinatie voor gemeenten

Item Tile Description

Uitzoomdagen

Item Tile Description

ARTIKEL: Geboortezorg systemisch onderzocht

Item Tile Description

HELLINGER MAGAZINE 2015: systemisch werken is overal

Item Tile Description

Ontwikkeling Toerisme & Plattelandsontwikkeling met een nieuwe rol voor de gemeente

Item Tile Description

Teamcoaching: ontwikkeling van zelfsturing en integraal werken in zorgteams

Item Tile Description

Dutch City Network feeds innovation of urban agriculture

Item Tile Description

ARTIKEL: Maatschappelijke Opstellingen rond Voedsel & Stadslandbouw

Item Tile Description

Gebiedsontwikkeling: samen bouwen aan de Kracht van Salland

Item Tile Description

ARTIKEL: Systemisch werken binnen plattelandsontwikkeling

Item Tile Description

Plattelandsconferentie Zicht op 2020

Item Tile Description

BOEK: Ik maak het Verschil!

Item Tile Description

BROCHURE: Naar een behapbaar voedselbeleid

Item Tile Description

Community Supported Agriculture: An alternative local food system

Item Tile Description

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.