Maatschappelijke vragen

advies en procesbegeleiding
De vraagstukken van deze tijd zijn complex. In het groene en sociale werkveld waarin KOP & Co actief is, is veel in beweging. Oude manieren en antwoorden voldoen niet altijd meer. En als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg… Wij worden vaak gevraagd voor advies en procesbegeleiding bij vernieuwing. 

Bijvoorbeeld door netwerken van pioniers rond lokaal voedsel en stadslandbouw. Door gemeenten die zoeken hoe ze groene plekken in de stad meer kunnen gebruiken voor gezondheid en welzijn van bewoners. Of lokale initiatieven die willen bestendigen of effectiever willen samenwerken. Maar ook door groene organisaties die natuur nog meer in de harten van mensen willen brengen. 

KOP & Co heeft uitgebreide ervaring met het opzetten begeleiden van werkplaatsen voor duurzame vernieuwing: systemische werkplaatsen, leerlabs, Communities of Practice, gebiedsprocessen, kleinere en grotere conferenties en bijeenkomsten.

We faciliteren een gezamenlijk leerproces met sleutelspelers rond een uitdaging of wens. Het bundelen van kracht, van ervaring, van verschillende perspectieven en ideeën geeft elke keer weer een nieuwe blik op het geheel en op de delen, maakt creativiteit en energie los en opent nieuwe mogelijkheden. 

In onze begeleiding en advies kijken we naar netwerken, organisaties en samenwerkingsverbanden met onze kennis van levende systemen. We weten onder welke voorwaarden levende systemen het goed doen, wat hun basisbehoeften zijn. We kennen ook de typische reacties, patronen en symptomen als er niet aan die basisbehoeften voldaan wordt. Samen verkennen we wat er nodig is en reiken we interventies aan die bijdragen aan vitaliteit.

Kenmerkend in onze aanpak is anders kijken, luisteren en denken, aansluiten op de onderstroom, benutten van creativiteit, gebruik maken van diversiteit, samenwerken, doen & ervaren en leren van proberen. Onze ‘werkplaatsen’ zijn een incubator voor vernieuwing.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?  Neem dan contact op om de mogelijkheden te verkennen.

We geven hier een aantal voorbeelden van maatwerk trajecten:

  • Landelijke netwerken en Communities of Practice: langer lopende leernetwerken van pioniers op het gebied van lokaal voedsel, stadslandbouw, plattelandsontwikkeling en lokale energie
  • Training Storyfacilitator voor natuurgidsen en medewerkers van Nationale parken en natuurgebieden
  • Werkplaatsen, leerlabs en systemische onderzoeksdagen rond actuele thema’s
  • Gebiedsontwikkeling met Theory U,  initiëren van vitale netwerken zoals Kracht van Salland
  • Training Plattelandskracht: Versterk jouw rol in gebiedsontwikkeling!
  • Ontwerp en begeleiding van van kleinere en grotere conferenties waarin we sleutelspelers bij elkaar brengen rond uitdagende vraagstukken: o.a. Plattelandsconferentie ‘2020’, in 2 dagen met 250 mensen allerlei actuele vragen geïnspireerd op Theory U.
  • Maatschappelijke vernieuwing in gemeenten: o.a. Slimme Combinaties tussen Zorg in Groen in opdracht van Gemeente Rotterdam. Een zoekproces rond de vraag: hoe kunnen wij de gezondheidseffecten van natuur en groen beter kunt benutten binnen de zorg en welzijn.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?  Neem dan contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Training Storyfacilitator voor Natuur
Systemische Onderzoeksdag: landbouw, voedsel en landgebruik
Stedennetwerk Stadslandbouw: leerlabs
Bouwgesprekken: participatiecafé
Communities of Practice: Sustainable Energy Solutions for Africa
Systemische Onderzoeksmiddag: Verdraaid?!
Training Plattelandskracht: versterk jouw rol in gebiedsontwikkeling!
ARTIKEL: Generatief Leiderschap in Teams & Groepen
Uitzoomdagen
Ontwikkeling Toerisme & Plattelandsontwikkeling met een nieuwe rol voor de gemeente

Benieuwd wat KOP & Co voor u kan betekenen?

We geven u graag persoonlijke uitleg.

When we dream alone it is only a dream, but when many dream together it is the beginning of a new reality.

– Friedensreich Hundertwasser (Oostenrijkse architect)