Welkom bij KOP & Co

Advies, coaching en procesbegeleiding

KOP & Co werkt met mensen en organisaties aan duurzame vernieuwing. Wij geloven dat als je als mens, onderneming of organisatie doet wat bij je past, waar je energie van krijgt, je ook meer gaat betekenen voor je omgeving. We hebben veel ervaring met allerlei vormen van individuele begeleiding, we adviseren en begeleiden bij samenwerkingsvragen, en faciliteren bij vragen rond maatschappelijke opgaven. Waar wij steeds weer voor worden gevraagd: bijdragen aan vitaliteit van mensen, teams, organisaties en van professionele netwerken.  Om samen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Wij zijn gevestigd in Wageningen.

Bovenstroom én onderstroom

Organisaties, teams en netwerken zijn net als de mensen die er werken. Soms vol energie en tot indrukwekkende prestaties in staat. Maar soms zijn er hardnekkige patronen en werken ze op halve kracht. Hoe kom je voorbij die automatische piloot en doe je met elkaar wat er ècht toe doet? In onze workshops, coach- en adviestrajecten kijken we mee en verkennen we samen, met een systemische blik, wat er speelt. We maken contact met de onderstroom: de niet zichtbare maar voelbare informatie die kan bijdragen aan versnelling of vertraging. Want als je de logica van problemen en patronen beter begrijpt, dan worden ze beter hanteerbaar. En kun je eraan voorbij groeien.

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je liever af wat maakt dat jij tot leven komt. Want de wereld heeft mensen nodig die vol leven zijn.

– Harold Thurman

Kenmerkend voor Kop & Co

Hoofd, hart & handen

Elk programma van KOP & Co bestaat uit een mix van denken, voelen, zijn én doen. Onze kracht is verbinding te leggen tussen hoofd en hart, wens en realiteit, diepe persoonlijke drijfveren en gezamenlijke visie. En natuurlijk leren van proberen om tot duurzaam resultaat te komen.
Bekijk ons aanbod…

De natuur als inspiratiebron

In de natuur ervaar je hoe al het leven met elkaar verbonden is, hoe je er zelf deel van bent. Het brengt je in verbinding met de wonderlijke stroom van leven. Coaching in de natuur werkt verbluffend krachtig. Rust, inkeer, beweging, stilte, de kracht van metaforen. Het ligt allemaal voor het oprapen.
Meer over onze werkwijze…

Mensgerichte aanpak

We staan voor complexe uitdagingen. KOP & Co focust op de menskant van duurzaamheid. Op de kwaliteit van relaties: met jezelf, met de mensen om je heen, en met je omgeving, de natuur. Je eigen natuur dus ook. Vanuit bewustzijn over die relaties ontstaan vernieuwing.
Maak kennis met KOP…

Co-creatie

Onze begeleiding is een co-creatie. We gaan ervan uit dat alle ingrediënten voor vernieuwing er al zijn. Samen brengen we die aan de oppervlakte. Wij scheppen de condities. Vanuit vertrouwen, aanwezig zijn, zonder oordeel of angst, luisteren, spiegelen, en zichtbaar maken van de onderstroom.
Maak kennis met & Co…