Stedennetwerk Stadslandbouw: leerlabs

Item Tile Description

Stedennetwerk Stadslandbouw

Project info

Stadslandbouw is hip, maar staat nog in de kinderschoenen. Het past in de trend om productie en consumptie anders te organiseren. Stadslandbouw draagt bij aan een gezonde en welvarende stad. Maar hoe komen we van losse initiatieven naar vanzelfsprekendheid, van hype naar een duurzame ontwikkeling? Deze en andere vragen stonden centraal in het Stedennetwerk Stadslandbouw: een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. Van 2010-2016 bood dit netwerk deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen. Petra van de Kop en Jan Eelco Jansma van Wageningen UR waren de grondleggers en moderatoren van dit netwerk.

 

Werkwijze

Jaarlijks organiseerden wij een Leerlab voor gemeentelijke professionals waarin de deelnemers via praktijklabs, proceslabs en kennislabs nieuwe inspiratie opdeden, samen leerden, beleid beïnvloedden en hun persoonlijke slagkracht vergrootten. Het Leerlab koppelde inhoud aan proces, omdat beide niet los van elkaar staan bij stadslandbouw. De deelnemers vormden een Community of Practice met als doel om duurzaam regionaal voedsel in al haar facetten (van ondernemerschap tot gezondheid en van zorg tot leefomgeving) te laten verankeren in hun gemeente.

Resultaten uit het netwerk:

Op basis van 5 jaar praktijkervaring in het Stedennetwerk Stadslandbouw zijn in 2015 met ondersteuning van het Programma Duurzaam Door 10 tips opgesteld voor iedereen die met stadslandbouw aan de slag wil.

Bekijk de animatie…

In het nieuws:

Verder als Stadslandbouw Nederland:

Het Stedennetwerk Stadslandbouw bereikte in 2016 haar bestemming én er is toen, met ondersteuning van RVO een nieuw landelijk netwerk ontstaan waar kennis en inspiratie rond stedelijk voedsel wordt gedeeld: Stadslandbouw Nederland. Lees meer op: www.stadslandbouwnederland.nl

Andere projecten

Training Storyfacilitator voor Natuur

Retraite: de kracht van stilte en natuur

Workshop Werk & Toekomst

Systemische Onderzoeksdag: landbouw, voedsel en landgebruik

Loopbaantraject: Talent in Beeld

Hoofdstuk in het boek “Gezichten Spreken”

Workshop ZZP Een Hele Onderneming

The Choice: leiderschapstraining voor promovendi van Wageningen UR

Bouwgesprekken: participatiecafé

Communities of Practice: Sustainable Energy Solutions for Africa

Teamcoaching binnen Academic Consultancy Training

Systemische Onderzoeksmiddag: Verdraaid?!

Training Plattelandskracht: versterk jouw rol in gebiedsontwikkeling!

ARTIKEL: Generatief Leiderschap in Teams & Groepen

INTERVIEW: Zorg & Groen een kansrijke combinatie voor gemeenten

Uitzoomdagen

ARTIKEL: Geboortezorg systemisch onderzocht

HELLINGER MAGAZINE 2015: systemisch werken is overal

Ontwikkeling Toerisme & Plattelandsontwikkeling met een nieuwe rol voor de gemeente

Slimme combinaties tussen Zorg en Groen in Rotterdam

Teamcoaching: ontwikkeling van zelfsturing en integraal werken in zorgteams

Dutch City Network feeds innovation of urban agriculture

ARTIKEL: Maatschappelijke Opstellingen rond Voedsel & Stadslandbouw

Gebiedsontwikkeling: samen bouwen aan de Kracht van Salland

ARTIKEL: Systemisch werken binnen plattelandsontwikkeling

Plattelandsconferentie Zicht op 2020

BOEK: Ik maak het Verschil!

BROCHURE: Naar een behapbaar voedselbeleid

Community Supported Agriculture: An alternative local food system

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.