Leven en Loopbaan

individuele begeleiding
Individuele coaching is een hulpmiddel voor iedereen die zich wil richten op professionele of persoonlijke ontwikkeling. Sta je voor een lastige keuze en heb je behoefte om daar helder zicht op te krijgen? Wil je ontdekken hoe je voorbij kunt komen aan steeds terugkerende patronen? Met meer energie en impact werken? Wil je een volgende stap maken in je loopbaan? Of een keer systemisch sparren over een vraagstuk dat jou bezighoudt?

KOP & Co heeft ruime ervaring met allerlei vormen van individuele begeleiding. We worden veel benaderd door leidinggevenden en medewerkers werkzaam aan universiteiten (o.a. tenure trackers, postdocs, promovendi), onderzoeksinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Maar ook sociaal ondernemers, particulieren en anderen weten ons te vinden.

Coaching begint altijd met intakegesprek. Daarin verhelderen we je vraag of wens en kijken we wat een passende werkwijze is. Iedere coaching is maatwerk. Vaak spreken we vijf sessies af, maar soms is één bijeenkomst voldoende. Ook is een ‘strippenkaart’ voor enkele gesprekken per jaar mogelijk.

Dit zijn een aantal mogelijkheden:

  • Systemisch Consult: een 1:1 sessie waarin we jouw vraagstuk onderzoeken vanuit systemisch perspectief. Vragen kunnen betrekking hebben het maken van keuzes of het doorbreken van hardnekkige patronen bij jezelf of in een team waaraan je leiding geeft. We verkennen de onderliggende patronen die meespelen in je vraag. Vanuit mijn kennis van levende systemen stel ik vragen die jou op een dieper niveau inzicht geven in wat er aan de hand is en wat bij kan dragen aan vitaliteit. Je krijgt inzichten hoe je voorbij kunt komen aan niet werkende patronen. Je hebt een ander perspectief, van waaruit je vraag er anders uitziet, een andere vraag is geworden, of zelfs geen vraagstuk meer is. Vaak is 1 keer voldoende.
  • Loopbaantraject: een traject van 5 gesprekken waarin je je loopbaan grondig onder de loep neemt. Je bent bijvoorbeeld toe aan een nieuwe stap in je loopbaan of noodgedwongen op zoek naar ander werk. Of je zoekt naar betekenisvol werk dat past bij jouw talenten of hoe je jouw potentieel beter in je werk tot zijn recht kan laten komen. In een loopbaantraject neem je je loopbaan in drie stappen grondig onder de loep: je blikt terug, brengt je talenten, kwaliteiten en drijfveren in beeld. Je blikt vooruit, verkent je loopbaanwens, de werkelijkheid van alle dag en ontdekt hoe je voorbij kunt komen aan terugkerende belemmerende patronen. En je richt de blik naar buiten: je brengt je netwerk in beeld en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om jouw ambitie te realiseren.
  • Individueel coachtraject is een maatwerktraject waarin je in meerdere sessies aan de slag gaat met vraag of wens binnen je huidige werksituatie. Dat kan van alles zijn: je ervaart dilemma’s op het gebied van effectiviteit en balans, raakt steeds in conflict, staat voor een belangrijke keuze, hebt last van perfectionisme, wilt beter naar je lichaam leren luisteren, grenzen bewaken, je intuïtie leren gebruiken. Het kan allemaal. We verkennen je wens, gaan op zoek naar je kracht, je tegenkracht, en wat er mee en tegenwerkt in jouw context. Je ontdekt handvatten om voorbij te komen aan terugkerende patronen die meespelen in de onderstroom van jouw vraag. Je ontdekt handvatten om je wens  te realiseren en oefent met de inzichten die per keer opdoet.

Zoals gezegd: iedere coaching is maatwerk. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Retraite: de kracht van stilte en natuur
Workshop Werk & Toekomst
Loopbaantraject: Talent in Beeld
Workshop ZZP Een Hele Onderneming
The Choice: leiderschapstraining voor promovendi van Wageningen UR
Uitzoomdagen

Benieuwd wat KOP & Co voor jou kan betekenen?

Ik geef u graag persoonlijke uitleg. Bel of mail voor een verkennend gesprek.

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je liever af wat maakt dat jij tot leven komt. Want de wereld heeft mensen nodig die vol leven zijn.

– Harold Thurman

Tijdens een coachingstraject bij Petra kwam zij snel tot de kern, nadat ik slechts kort uiteen had gezet welke situatie zich voordeed. We bleven daar niet lang over praten. De inzichten verkreeg ik tijdens kleinere of grotere opstellingen die Petra begeleidde door ook dan goed te observeren en te luisteren. Daarbij ervaarde ik welke plek ik innam in die situatie; en werd mij duidelijk welke stappen ik kon zetten om tot positieve verandering te komen.

Monique van Schagen
Eigen Kracht Centrale

The Choice gave me insights on how I can become in charge, even in situations were I felt overwhelmed and out of control.

PhD student
Wageningen University

Ik ken Petra als een zeer integer en prettig persoon die rust en ruimte biedt om met je eigen coachvraag aan de slag te gaan. Met een heldere blik, scherpe vragen en verschillende methodieken weet ze dingen in beweging te zetten. Door een coachtraject bij Petra te volgen heb ik beter zicht gekregen op wat mijn nieuwe functie inhoudt en zet ik mijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten beter in. Ik heb daardoor meer plezier in mijn werk gekregen.

Johanna Minnaard
Senior Adviseur, Rijkswaterstaat