Hoe is onze aanpak...

onze uitgangspunten
KOP & Co biedt coaching en advies aan individuen, teams, organisaties en netwerken. Wij houden ervan om bij te dragen aan vitaliteit en ontwikkeling op gang te brengen. Zodat mensen en organisaties doen waarvoor ze bestemd zijn op een manier die jezelf en de samenleving energie geeft.

Ability-to-respond
Onze werkwijze richt zich op bewustwording: wat speelt in de situatie en welke mogelijkheden heb jij om daarop te antwoorden? Wat is je respons-ability: wat is je ability-to-respond in een situatie? Uitgangspunt is: leren door samen te verkennen, te begrijpen, te ervaren, voelen, herkennen erkennen en loslaten, nieuwe manieren te ontdekken, leren van proberen en realiseren van de bedoeling!

De natuur als inspiratiebron
We kijken naar mensen en organisaties als een levend systeem. De natuurwetten gebruiken wij in onze coaching en begeleiding. We werken ook regelmatig met groepen en in 1:1 sessies in de natuur. Al lopend kom je in beweging: letterlijk en figuurlijk. De natuur werkt rustgevend en brengt je in contact met je intuïtie. Er is ruimte voor stilte en het verkennen van nieuwe wegen. En de symboliek in de natuur is een krachtige bron om mee te werken. In relatief korte tijd boeken we diepgaand resultaat. 

Zicht op de onderstroom
Regelmatig heeft een interventie in de bovenstroom niet het beoogde effect. Problemen steken opnieuw de kop op. Mensen, teams en organisaties vallen toch weer terug in oud gedrag. Als patronen zich blijven herhalen loont het om op onderzoek te gaan in de onderstroom. In plaats van symptomen te bestrijden, onderzoeken we de oorzaak van het probleem of gedrag.

Systemisch werken: patronen begrijpen, ervaren, erkennen
Net als natuurlijke systemen richten sociale systemen zich op voortbestaan en overleven. Met onze systemische blik kijken we naar problemen als een symptoom van iets wat niet in balans is. Als een ‘oplossing’ voor iets anders dat speelt in het grotere systeem. Al uitzoomend, worden patronen zichtbaar, en krijg je zicht op de samenhang en wisselwerking. We erkennen de waarde van patronen die vaak een tijdje een waardevolle oplossing zijn geweest, maar niet meer nodig zijn.  Dan opent zich vaak een nieuwe wereld aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Mindfulness
Elke nieuwe stap begint letterlijk met even stil staan. Dat wat flow blokkeert kan in beweging komen als het gezien en erkend is. Bewust worden van de situatie en jezelf. Stil staan bij wat er is, in het moment. Onze begeleiding is niet zo zeer een zoektocht naar oplossingen. Het gaat steeds om stilstaan bij wat er is, dat zien, voelen en erkennen. Van daaruit ontstaat beweging.

Storytelling
In onze begeleiding maken we op allerlei manieren gebruik van storytelling en de kracht van verhalen. Verhalen verbinden: de taal van het hoofd en het hart, buitenwereld en binnenwereld, zichtbare kennis en ervaringskennis, bovenstroom en onderstroom. Verhalen maken dat wat onbewust een rol speelt zichtbaar en voelbaar. Ze maken collectieve wijsheid zichtbaar en geven erkenning. Ze boren vitaliteit aan en zetten in beweging.

En verder:

  • zoeken en experimenteren we samen met onze klanten
  • benoemen we als betrokken buitenstaanders wat ons opvalt
  • werken we vanuit rust, vertrouwen, nieuwsgierig en aanwezig zijn
  • hebben we de moed om het niet-te-weten
  • stellen we regelmatig verrassende vragen 

Look deep into nature and you will understand everything better

– Albert Einstein

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd wat KOP & Co voor u kan betekenen? We geven u graag persoonlijke uitleg.