Samen met Netwerk Platteland , Dienst Landelijk Gebied, Create2Connect ben ik deze tijd druk bezig met het ontwikkelen van de Plattelandsconferentie.  Het platteland verandert in rap tempo en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Maar ook nieuwe kansen! In deze conferentie gaan we met 250 deelnemers aan de slag: samen werken aan verdieping, ontwikkelen van ideeën  initiatieven en samenwerkingsverbanden voor de toekomst.


We hebben ons bij de organisatie laten inspireren door het
U proces dat is ontwikkeld door Otto Scharmer. In de conferentie volgen we de volgende stappen: leren en verkennen, verbeelden, en waarmaken. Door  anders te luisteren en te kijken, door andere ervaringen in te brengen, te kijken waar het vast zit en waar beweging, uit te zoeken waar de energie zit. Zo ontstaat een nieuw beeld van wat de situatie waarin we nu zitten van ons vraagt. Van ieder voor zich, of je nu binnen de overheid werkt, als ondernemer, of adviseur.  Door stil te staan bij je eigen rol, inspiratie, en mogelijkheden kristalliseren nieuwe ideeën uit.  We blijven niet hangen in praten over. We maken in de conferentie ook de stap naar doen. De nieuwe ideeën gaan  we letterlijk vormgeven met elkaar: modellen en prototypes bouwen. Zodat er snel concrete ideeën ontstaan waar de deelnemers mee aan de slag kunnen na de conferentie. Een spannende, inspirerende nieuwe manier van werken!

Lees meer op: www.netwerkplatteland.nl/plattelandsconferentie

Meer lezen over het U proces?

Boeken

  • Otto Scharmer, 2010. Theorie U, leiding geven vanuit de toekomst die zich aandient
  • Peter Senge, 2006. Presence. Een Ontdekkingsreis Naar Diepgaande Verandering in Mensen En Organisaties
  • Wibo Koole, 2012. Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties, Amsterdam: Business Contact

Artikelen