De eerste keer dat ik het idee kreeg om met Storytelling te werken was in 2014 met sociaal ondernemers in Rotterdam. Prachtige initiatieven die veel maatschappelijke waarde toevoegen. Ik begeleidde de gemeenten bij een zoektocht naar het maken van “Slimme combinaties tussen Zorg & Groen” en ontdekte daar ook weer eens hoe lastig het is de waarde van deze initiatieven zichtbaar te maken.

Maatschappelijke initiatieven voegen op veel gebieden waarde(n) toe: gezondheid, welzijn, van betekenis zijn, leefbaarheid in de wijk, groene omgeving….

En ik bedacht mij…

als deze maatschappelijke initiatieven nou toch eens een route zouden hebben om hun verhaal te vertellen en een kader om die waarden helder, gemakkelijk en inspirerend in beeld te brengen….

Er gaan veel negatieve verhalen de ronde over hoe slecht het gaat in de wereld. Terecht, er is ook veel aan de hand. Vaak zijn dit verhalen waar we vaak zelf geen deel van zijn of voelen. Ze doen een appèl op angst en zetten onze automatische reacties van vechten, vluchten, terugtrekken in gang. We zijn geneigd te focussen op het oplossen van de crisis en zien dan soms niet meer de nieuwe/andere werkelijkheid die ook al aan het ontstaan is. We focussen op het bestrijden van ziekte in plaats van het stimuleren gezondheid. We focussen op kennis (hoe de wereld werkt) en minder op wijsheid (hoe de wereld kan werken).

Ik geloof daarom dat we nieuwe verhalen nodig hebben in de wereld. Verhalen over hoe het anders kan. Verhalen over een nieuwe werkelijkheid die er tegelijkertijd ook is. In mijn werk zie ik elke dag nieuwe initiatieven van mensen die een verschil maken. Lokaal, dichtbij, kleinschalig.

…mantelzorgers die in de Biesbosch op adem komen, op verhaal

…de voedseltuin in Rotterdam waar langdurig werklozen weer zin ontdekken en waardigheid vinden

…groene initiatieven waar mensen gezonder worden.

En nog veel meer. Die initiatieven beginnen allemaal met een droom. Met mensen die geloven in hun droom en het gewoon gaan doen. Vaak tegen de stroom in. Het klimaat waarin ze werken aan eigen verantwoordelijkheid, verbinding, verduurzaming en vernieuwing is guur. Daarom brengen wij in onze bijeenkomsten mensen bij elkaar om verhalen te delen over hun initiatief, hun wijk, over stadslandbouw, over dat wat goed gaat en aan het groeien is, maar ook over waar ze vastlopen.

En dat genereert energie en betrokkenheid. Verhalen helpen om betekenis te geven. Verhalen roepen ook verhalen op. Ze brengen de werkelijkheid zo dichtbij dat je je er deel van gaat voelen. Ze inspireren om zelf in beweging te komen.

Wat mij elke keer opvalt in deze verhalen is dat de initiatiefnemers denken en handelen vanuit de mogelijkheden van mensen. Ze werken vanuit de bedoeling en creëren sociale waarde voor mensen, maar ook voor groepen en de omgeving.

Met het Stedennetwerk Stadslandbouw hebben we die maatschappelijke waarde van stadslandbouw helder en inzichtelijk proberen te maken. Door te berekenen en te meten, met een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). Dat is een flinke studie. Het levert veel informatie en kennis op en kost veel geld. En het leidt nog niet per sé tot de wijsheid bij mensen over hoe de wereld kan werken. Zonder de juiste context en duiding kan die alsmaar rijzende informatieberg zelfs verwarring brengen.

In mijn afstudeeropdracht voor de Storytelling Academy richt ik mij daarom op “Storytelling voor Duurzaamheid”: het ontwikkelen van een route voor maatschappelijke initiatieven om de waarde van hun werk op een inspirerende wijze met verhalen in beeld te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.