Teams en samenwerkingsverbanden

realiseren van de bedoeling
In het dagelijks bestaan ben je deel van heel veel teams: op het werk, een sportteam, een vrijwilligersteam, een gezin, noem maar op. En toch is een goede samenwerking binnen en tussen teams niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerken aan een gemeenschappelijke opgave kan mensen tot uitzonderlijke prestaties brengen, maar ook behoorlijk frustreren.

KOP & Co heeft uitgebreide ervaring met begeleiden van allerlei soorten teams: project- en onderzoeksteams, MT’s, stichtingsbesturen, zelforganiserende teams, bewoners/vrijwilligersinitiatieven en tijdelijke samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties rond maatschappelijke opgaven. Allemaal kennen ze hun eigen dynamiek. Heeft jouw team last van gedoe? 

 • Is je team te veel naar binnen gericht en is er innovatie nodig?
 • Bestaat het team uit ‘losse eilandjes’?
 • Bestaat je team na jarenlange fusie nog steeds uit twee ‘bloedgroepen’?
 • Heb je al van alles geprobeerd maar lekt de energie weg?

KOP & Co adviseert leidinggevenden met vragen over teams en waar nodig werken we een of soms meerdere keren met een team. We verkennen samen de noodzaak om een goed samenwerkend team te vormen, gaan op zoek naar wat er goed gaat, en waar en waardoor energie weglekt. Ligt het meer aan de personen? Aan de interactiepatronen? Het verleden dat meespeelt in het heden? Onhelderheid over het bestaansrecht of taken en posities? We nemen je mee in een andere manier van kijken naar je team waarmee je ontdekt hoe je kunt bijdragen aan vitaliteit: een sterk team met een duidelijke focus, heldere taken en posities, waar je met plezier samen werkt en impact en resultaat behaalt. Teambegeleiding is altijd maatwerk. Bel of mail ons voor een verkennend gesprek. 

 Voorbeelden van teamcoaching:

 • Start-ups van nieuwe (project)teams, taskforces of samenwerkingsverbanden die samen een goede start willen maken.
 • Teams waar resultaten en/of samenwerking tegenvalt:  als er niet uitkomt wat er in zit, de samenwerking niet lekker loopt, teamleden ja zeggen en nee doen, of je te maken hebt met zaken als hoog ziekteverzuim of wisseling van teamleiders.
 • Teams die een frisse blik op hun samenwerking willen werpen: als je een keer anders wilt kijken naar onderliggende oorzaken, onbenutte kansen wilt ontdekken en je samenwerking een boost wilt geven.
 • Teams die staan voor het implementeren van een verandering.

Resultaten van teamcoaching:

 • een heldere visie op de bedoeling, de taken en afspraken en vitale samenwerking
 • inzicht in (team)patronen en hun functie
 • commitment op de teamafspraken
 • energiek samenwerken met resultaat
Teamcoaching binnen Academic Consultancy Training
Systemische Onderzoeksmiddag: Verdraaid?!
ARTIKEL: Generatief Leiderschap in Teams & Groepen
Teamcoaching: ontwikkeling van zelfsturing en integraal werken in zorgteams

Benieuwd wat KOP & Co voor u kan betekenen?

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek.

Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bijelkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven, maar roep in hen het verlangen wakker naar de eindeloze zee.

– Antoine de Saint Exupery