Teamontwikkeling

KOP & Co coacht teams om zich te ontwikkelen tot inspirerend samenwerkende groepen die optimaal bijdragen aan het gemeenschappelijke doel. Dat kunnen teams zijn binnen een organisatie, maar steeds vaker worden we ook gevraagd voor tijdelijke samenwerkingsverbanden van heel verschillende organisaties rond maatschappelijke opgaven. Hoe geef je zo’n tijdelijke samenwerking op een effectieve manier vorm? Wij coachen  als er een nieuw team wordt samengesteld, wanneer een bestaand team voor een belangrijke (nieuwe) taak staat of wanneer de samenwerking binnen een team niet lekker loopt. Teamcoaching op maat zorgt dat teamleden vertrouwen in elkaar en zichzelf krijgen en op een energieke manier samenwerken een het resultaat.